top of page

TVÅ WORKSHOPS  med Tina Quartey

 

LAYERS OF TIME

Vad händer när vi spelar samma rytm tillsammans länge och förenas i den gemensamma pulsen? Eller när vi spelar olika rytmer som kompletterar varandra och skapar en ny helhet med överraskande dimensioner. I denna workshop undersöker vi de polyrytmiska lagren i den rika afrokubanska trumtraditionen, med fokus på konceptet clave-rytm.  

 

MAKING AN ABSTRACT GROOVE CONCRETE

Den skandinaviska polskans intrikata och sofistikerade rytmer har förbryllat och fängslat många musiker och dansare.  Med utgångspunkt i trumtraditioner från Kuba, Haiti och Västafrika dyker vi ned i de olika polsketyperna med clave-konceptet som vår kompass. När vi utforskar de rytmiska strukturerna i en härlig kollektiv trumsession, kan det hända att vi överraskas av hur lika de grundläggande rytmiska dragen är i dessa så vitt skilda musiktraditioner.  

 

I båda dessa workshops behöver varje elev en conga-trumma, som vi använder som musikaliskt redskap. Fokus är inte i första hand att bli avancerade på congas, utan att vidga vårt rytmiska medvetande.

Ingen tidigare erfarenhet av slagverk är nödvändig.

Dessa workshop har jag gett på musikhögskolor, folkhögskolor, sommarkurser på festivaler samt som fortbildning för musiklärare och instrumentalpedagoger. Jag skräddarsyr gärna kurser för era specifika önskemål.

TWO WORKSHOPS with Tina Quartey:
 

LAYERS OF TIME


What happens when we are playing the same rhythm together for a long time and fully unite in the common pulse? Or when we play different rhythms that complement each other, creating a new wholeness with surprising dimensions. In this workshop we are exploring the polyrhythmical layers of the rich Afro Cuban percussion music, also in relation to the concept of clave.

MAKING AN ABSTRACT GROOVE CONCRETE

The Scandinavian dance polska has a ‘hard to capture’ rhythm that has intrigued and puzzled many musicians. With a standing point in the drumming traditions of Cuba, Haiti and West Africa we dive into it with the concept of clave as our navigator. As we explore its rhythmical structures through a delightful collective drum session, we might become surprised by how similar the basic features are in such culturally and geographically diverse music traditions.

In both these workshops each student require a conga drum, that we use as a musical tool. The focus is not primarily to learn conga drumming but to expand our rhythmical consciousness.
No previous experience of drumming is required.

I have given these workshops at music academies, folkhögskola, as summer courses on festivals, and as further training for music teachers and instrumental pedagogues, both in Sweden and abroad. I am happy to customize my teachings according to your specific requests.

S O L O F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

 

S O L O   P E R F O R M A N C E S

38686923_2016908281713474_43780448054568

ENG

From the Great Above she opened her ear to the Great Below

Do we dare to meet, embrace and express feminine power and sexuality? Or are we continuing to oppress, customize and package it nicely...

 

The Sumerian story of Inanna's descent has inspired this composed improvisation. A percussion performance based on  Afro Cuban ritual drumming, Brazilian capoeira music and Scandinavian folk music. Music that has evolved through the centuries, in direct contact with the spiritual dimension.  


Tina Quartey, solo percussion: berimbau from Brazil, conga drums from Cuba/New York, Shekeré from Cuba, singing bowls and bells from Tibet and India.

 

SWE

I Took A Quantum Leap of Faith and Fell - en musikalisk poesiläsning

I oktober 2018 gavs sonettsamlingen I Took a Quantum Leap of Faith and Fell ut av ett förlag i Massachusetts, USA - the Golden Dragonfly Press. I samband med releasen skapades en föreställning med läsning och musik, där de rytmiska sonetterna får blandas med den rytmiska musik som alltid varit en del av Tinas konstnärsskap.

Genom dikterna får vi följa en inre resa. Den tar oss genom extas och själslig igenkänning, ner i underjordens mörker och upp igen. Genom sorg till styrka och transformation.

 

ENG

I Took A Quantum Leap of Faith and Fell - a musical poetry reading

 

I Took a Quantum Leap of Faith was released in October 2018, published by

Golden Dragonfly Press in Massachusetts, USA. For the release Tina created

a performance with poetry reading and music, where the rhythmical sonnets

interact with the rhythmical music that has always been part of Tina Quartey’s

artistry.

 

The poems take us on an inner journey. Through ecstasy and soul

recognition, down into the darkness of the underworld, and up again. From

grieving and devastation to power and transformation.

bottom of page