top of page
unnamed_redigerad.jpg

V A D  Ä R  K L A N G B A D ?

I många kulturer har ljud använts för meditation och healing. Gong och tibetanska klangskålar – och till och med våra kyrkklockor – är exempel. Dessa speciellt designade ljud har en djup inverkan på kropp och sinne.

Vibrationerna berör kroppen ända in på cellnivå och balanserar vårt energisystem. För vi är också energi – och energi är vibrationer. Hela vårt system; den fysiska kroppen, fascian (bindvävshinnan som är kroppens största organ och fungerar som ett slags hjärna) så väl som vår energikropp, påverkas alla och kan återställas av ljudterapi.

Och när vi lyssnar till instrumentens alla frekvenser får hjärnan möjlighet att slappna av och vi kan nå ett tillstånd av spontan meditation.

Så bara genom att ligga eller sitta i en bekväm ställning och ta emot ljuden och klangerna, kan vi uppleva djup avspänning och aktivera kroppens självläkande förmåga.

"All materia är energi, all energi är vibration, alla vibrationer är ljud."

S O U N D  B A T H

 

In many cultures sound has been used for meditation and healing. Gongs and singing bowls – and even church bells – are examples. These specifically designed sounds have a profound impact on body, mind and spirit. The vibrations touch the body all the way to the cellular level, and balances the energy system. Because we are also energy – and energy is vibration. So our whole system; the physical body, the fascia (connective tissue that is the largest organ of the body and functions as a brain) as well as our energy body, resonate with, and are deeply affected and restored by sound.

And listening to all the sound frequencies of the instruments gives your 

"All matter is energy, all energy is vibration, all vibration is sound"

brain an opportunity to relax, and can put you in a state of spontaneous meditation.

 

So just by lying or sitting in a comfortable position and receiving the sounds, you can experience deep relaxation and activate the body’s self healing capacity.

fullsizeoutput_169c.jpeg

T I N A S  K L A N G B A D

Tinas konstnärliga bakgrund och långa erfarenhet som slagverksmusiker gör hennes klangbad till en speciell upplevelse:

 

»I mina klangbad vill jag beröra hela människan, varsamt och medvetet. Att »stämma« och harmonisera energisystemet, men också tvätta rent från stress och spänningar, och så småningom få saker att släppa på djupet. Här använder jag min intuition; lyssnar inåt och låter min kropp tala om vad som ska ske. Mitt spel bottnar i min långa erfarenhet och kunskap som slagverksmusiker, såväl som i min erfarenhet och utbildning inom yoga och meditation. 

Mina klangbad är närmast en fysisk upplevelse. En möjlighet till avslappning och att få ditt system i balans. Men kan också upplevas som en vacker musikalisk improvisation, en spännande ljudresa.«

T I N A’ S  S O U N D  B A T H

 

Tina’s artistic background and long experience as a percussionist make her sound baths unique.

»In my sound baths I want the whole human being to be touched, gently and consciously. To »tune« and harmonize the energy system, but also wash away stress and tensions, and eventually be able to release deep blockages. Here I use my intuition; I listen inward and let my body tell me what to do. My playing is rooted in my long experience and knowledge as a percussionist, as well as in my experience and education within yoga and meditation. My sound baths are in many ways a very physical experience. An opportunity for relaxation and balancing of your system. But it can also be experienced as a beautiful musical improvisation, an exciting sound journey.«

B O K A  N U  /  B O O K  N O W
Inga kommande evenemang för tillfället

KLANGBAD PÅ DIN ARBETSPLATS!

Boka ett klangbad till konferensen, friskvården eller studiedagen!

BOOK A PRIVATE SESSION! 1–4 persons

Privat klangbad! info & bokning: 11tinaquartey11@gmail.com
IMG_0690.jpg
Ge bort ett klangbad! info & bokning: 11tinaquartey11@gmail.com
Bild 2023-11-06 kl. 22.42.jpeg

New Sound Therapy Training, Järna, Sweden 2023-24

IMG_1072.JPG

N A D A  Y O G A

Nada betyder »ljudflöde« och yoga betyder förening. Nada Yoga är en process där det individuella sinnet förenas med det kosmiska medvetandet genom ett flöde av ljud. I Nada Yoga använder vi mantran; tantriska, vediska och mantran för bhakti, hängivenhet. Sanskrit har en speciell kvalitet: det sägs att vibrationerna från orden är i perfekt korrelation med det de beskriver.

Studier i neurovetenskap har visat att hjärnfunktionerna hos människor som lär sig Sanskrit utvecklas på ett mycket gynnsamt sätt. Bland annat förbättras minnet och olika delar av hjärnan blir märkbart större i jämförelse med kontrollgruppen. (»The Sanskrit effect« forskning av dr James Hartzell, doktor i neurovetenskap.)

I Nada Yoga används också instrumentalmusik. Musik är det enda som aktiverar hela hjärnan på en gång, musiken når in till det innersta av hjärnan; hypotalamus.

Men det är inte nödvändigt att förstå vetenskapen bakom Nada Yoga för att uppleva glädjen och den djupa effekt som chanting och meditation har på vårt medvetandetillstånd och välbefinnande.

Nada Yoga integreras också med asanas (de fysiska yogaställningarna och rörelserna), pranayama (andningsövningar), meditation och Yoga Nidra (djupavslappning)

 

"Samadhi, rent medvetande; där ljudet smälter samman med sin källa – tystnaden."

N A D A  Y O G A

Nada means »flow of sound« and yoga means »union«. Nada yoga is the process of uniting the individual mind with the cosmic consciousness through the flow of sound. In Nada Yoga we use mantras; tantric, vedic and devotional mantras. The Sanskrit language has a special quality: It is said that the vibrations of the words are in perfect correlation with the object they depict. Studies in cognitive neuroscience have also shown that the brain functions of people learning sanskrit are developed in remarkable ways, resulting in enhanced memory and parts of the brain being dramatically larger than in the control group. (The Sanskrit effect explored by neuroscientist dr James Hartzell.)

Instrumental music is also used in Nada Yoga; music is the only thing that activates the whole brain at the same time. It reaches the core of our brain, the thalamus.

But all the science behind Nada Yoga is not necessary to understand in order for us to experience the joy, and the deep effect chanting and meditation have on our state of consciousness and wellbeing.

Nada Yoga is also integrated in the practice of asanas (physical positions and movements), pranayama (breathing exercises), meditation and yoga nidra (relaxation).

 

»Samadhi, pure consciousness: where the sound merges into its source – the silence.«

48046863_1148428048642002_16827583510976

E D U C A T I O N  A N D  E X P E R I E N C E

 

June 1991, Certified first level Reiki Healer

June 2017, Certified Gong Player at education with Methab Benton, Yoga Mangalam, Tvååker

September 2017, Workshop in Sound Bath with Aiste Venskune, Vita de Lux Denmark, Copenhagen

April 2018, Integral Gong and Sound Training with Jens Zygar, Yoga Mangalam, Tvååker

August 2018; Gonging For Humanity, with Don Conreaux and 200 gong players at Olympia, London

November–December 2018, Certified Nada Yoga Teacher at Teacher Training Course, Nada Yoga School, Rishikesh

Y O G A S T U D I O S  och andra platser där jag hållit klangbad/ Y O G A  S T U D I O S and other venues where I have given sound baths:

Mette Bohlins Yogastudio på Skäret, Nyhamnsläge 

Underverket, Malmö 

Mudita Yoga, Baskemölla

Deva Devi Yogastudio, Kristianstad

Kryptan/the crypt Lunds Domkyrka/Lund’s Cathedral

Yoga & Vänner, Kristianstad

Friskis & Svettis, Simrishamn

Oceanstudio, Sankt Olof

Malmö Stadsbibliotek/The City Library of Malmö

STPLN, Malmö

Dunkers Kulturhus Helsingborg

Osby Kommun; världsdagen för psykisk hälsa, Osby Musikskola

Snapparps Gård, Sankt Olof

Malmö Latinskola, studiedag för personalen

Amiralen, Malmö; Kulturskoledagen

Sankt Pauli Kyrka, Malmö

Yoga Pashim, Gislöv, Simrishamn

Articles and videos
IMG_3582 2.jpg
IMG_0599.jpg

Sondbath, soundhealing, klangbad

©2018 by Tina Quartey. 

bottom of page