top of page
IMG_9031.jpg

M U S I K E N

I mer än trettio år har Tina Quartey delat med sig av sin slagverksmusik; både från scenen och i sin långa gärning som lärare. Hon har varit en slagverkspionjär inom den svenska folk- och världsmusiken och i spelmansmusiken i grupper som Filarfolket, Groupa, Nordan projektet med Lena Willemark och Ale Möller, gruppen Alwa och duo med Mats Edén. Hon framträder också som soloartist. Hennes huvudinstrument är congas, shekeré, berimbau, udu och batá, med tillägg av diverse cymbaler, gong, klockor, klangskålar och andra njutbara ljud.

"Det finns förstås en rad slagverkare som gjort stora avtryck i svensk folkmusik och besläktad roots-musik [..] men frågan är om inte Tina Quartey kan sägas vara drottningen här."

Tidskriften Lira, vinter 2019/2020

T H E  M U S I C

Tina Quartey has more than thirty years of experience as a percussionist and a teacher.

She has been a pioneer within the Swedish folk and world music scene, introducing percussion into the fiddle music tradition in groups as Filarfolket, Groupa, the Nordan Project, Alwa and in the duo with fiddler Mats Edén. She also performs as a solo artist. Her main instruments are conga drums, shekeré, berimbau, udu and batá, with an addition of various cymbals, gongs, bells, singing bowls and other delightful sounds.

»There are of course a number of percussionist that have made great impressions in Swedish Folk music and related roots music [...] but the question is if Tina Quartey isn’t the queen here.«

Lira (Swedish Folk & World Music Magazine)

 winter edition 2019/2020

IMG-9759.jpg
fullsizeoutput_15ca.jpeg
IMG_3578 2.jpg
DSC06803.jpg

U N D E R V I S N I N G

Tina Quartey verkade som intermittent lärare på Malmö Musikhögskola 1987–2017. Hon har varit gästlärare på Sibeliusakademin i Helsingfors och på Syddansk Konservatorium i Esbjerg, samt vid en mängd andra skolor.

T E A C H I N G

Tina Quartey was an intermittent teacher at Malmö Academy of Music periodically between 1987 and 2017. She has been a guest teacher at Sibelius Academy in Helsinki, Syddansk Konservatorium in Esbjerg and a number of other schools.

TVÅ WORKSHOPS  med Tina Quartey

 

LAYERS OF TIME

Vad händer när vi spelar samma rytm tillsammans länge och förenas i den gemensamma pulsen? Eller när vi spelar olika rytmer som kompletterar varandra och skapar en ny helhet med överraskande dimensioner. I denna workshop undersöker vi de polyrytmiska lagren i den rika afrokubanska trumtraditionen, med fokus på konceptet clave-rytm.  

 

MAKING AN ABSTRACT GROOVE CONCRETE

Den skandinaviska polskans intrikata och sofistikerade rytmer har förbryllat och fängslat många musiker och dansare.  Med utgångspunkt i trumtraditioner från Kuba, Haiti och Västafrika dyker vi ned i de olika polsketyperna med clave-konceptet som vår kompass. När vi utforskar de rytmiska strukturerna i en härlig kollektiv trumsession, kan det hända att vi överraskas av hur lika de grundläggande rytmiska dragen är i dessa så vitt skilda musiktraditioner.  

 

I båda dessa workshops behöver varje elev en conga-trumma, som vi använder som musikaliskt redskap. Fokus är inte i första hand att bli avancerade på congas, utan att vidga vårt rytmiska medvetande.

Ingen tidigare erfarenhet av slagverk är nödvändig.

Dessa workshop har jag gett på musikhögskolor, folkhögskolor, sommarkurser på festivaler samt som fortbildning för musiklärare och instrumentalpedagoger. Jag skräddarsyr gärna kurser för era specifika önskemål.

TWO WORKSHOPS with Tina Quartey:
 

LAYERS OF TIME


What happens when we are playing the same rhythm together for a long time and fully unite in the common pulse? Or when we play different rhythms that complement each other, creating a new wholeness with surprising dimensions. In this workshop we are exploring the polyrhythmical layers of the rich Afro Cuban percussion music, also in relation to the concept of clave.

MAKING AN ABSTRACT GROOVE CONCRETE

The Scandinavian dance polska has a ‘hard to capture’ rhythm that has intrigued and puzzled many musicians. With a standing point in the drumming traditions of Cuba, Haiti and West Africa we dive into it with the concept of clave as our navigator. As we explore its rhythmical structures through a delightful collective drum session, we might become surprised by how similar the basic features are in such culturally and geographically diverse music traditions.

In both these workshops each student require a conga drum, that we use as a musical tool. The focus is not primarily to learn conga drumming but to expand our rhythmical consciousness.
No previous experience of drumming is required.

I have given these workshops at music academies, folkhögskola, as summer courses on festivals, and as further training for music teachers and instrumental pedagogues, both in Sweden and abroad. I am happy to customize my teachings according to your specific requests.

SWE

From the Great Above she opened her ear to the Great Below 

Vågar vi möta, omfamna och uttrycka den feminina kraften och sexualiteten? Eller fortsätter vi att förtrycka, anpassa och snyggt förpacka den...

Den sumeriska myten om Inannas nedstigning i underjorden har inspirerat denna komponerade improvisation. En slagverks performance med musikaliskt material frå den brasilianska capoeiramusiken, den afrokubanska rituella trummusiken och den skandinaviska folkmusiken. Musik som vuxit fram genom århundraden, i direkt kontakt med den andliga dimensionen.

 

Tina Quartey, solo percussion; berimbau från Brasilien, congatrummor från Kuba/New York, klangskålar och klockor från Tibet och Indien.

 

38686923_2016908281713474_43780448054568

S O L O F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

 

S O L O   P E R F O R M A N C E S

ENG

From the Great Above she opened her ear to the Great Below

Do we dare to meet, embrace and express feminine power and sexuality? Or are we continuing to oppress, customize and package it nicely...

 

The Sumerian story of Inanna's descent has inspired this composed improvisation. A percussion performance based on  Afro Cuban ritual drumming, Brazilian capoeira music and Scandinavian folk music. Music that has evolved through the centuries, in direct contact with the spiritual dimension.  


Tina Quartey, solo percussion: berimbau from Brazil, conga drums from Cuba/New York, Shekeré from Cuba, singing bowls and bells from Tibet and India.

 

SWE

I Took A Quantum Leap of Faith and Fell - en musikalisk poesiläsning

I oktober 2018 gavs sonettsamlingen I Took a Quantum Leap of Faith and Fell ut av ett förlag i Massachusetts, USA - the Golden Dragonfly Press. I samband med releasen skapades en föreställning med läsning och musik, där de rytmiska sonetterna får blandas med den rytmiska musik som alltid varit en del av Tinas konstnärsskap.

Genom dikterna får vi följa en inre resa. Den tar oss genom extas och själslig igenkänning, ner i underjordens mörker och upp igen. Genom sorg till styrka och transformation.

 

ENG

I Took A Quantum Leap of Faith and Fell - a musical poetry reading

 

I Took a Quantum Leap of Faith was released in October 2018, published by

Golden Dragonfly Press in Massachusetts, USA. For the release Tina created

a performance with poetry reading and music, where the rhythmical sonnets

interact with the rhythmical music that has always been part of Tina Quartey’s

artistry.

 

The poems take us on an inner journey. Through ecstasy and soul

recognition, down into the darkness of the underworld, and up again. From

grieving and devastation to power and transformation.

Discography (i urval/selected)

 

Gunnarsson/Marine/Quartey Södling Sessions Caprice 2022

Midgren/Skrobe/Quartey Rastställen Gammalthea 2019

Lena Willemark Blåferdi Brus & Knaster  2016

Marin Bagge och Trio Isagel Vägen ut Footprint 2014

Tania Naranjo Latin Trio La Industria del Medio El Valle Records & Media 2011

Mats Edén & Tina Quartey Vägen in BonnierAmigo  2004

Alwa Alwa BonnierAmigo 2002

Lena Willemark/Ale Möller Agram ECM 1996

Groupa Imeland Amigo 1995 Grammis/Swedish Grammy Award

Lena Willemark/Ale Möller Nordan ECM 1994 Grammis/Swedish Grammy Award

Mats Eden Struling Amigo 1993

Tomás Lynch The Crux of the Catalogue Linecheck 1993

Simbi Vodou Beat Imogena 1992

Groupa Månskratt Amigo 1990 Grammis/Swedish Grammy Award

Filarfolket Smuggel Amalthea 1988 Grammis/Swedish Grammy Award

Musical history (i urval/selected)

2019 Södling sessions (Ulrika Gunnarsson, Mia Marin, Tina Quartey)

2018 Solo performance »I took a quantum leap of faith and fell«

2017 Trio Midgren Skrobe Quartey, and MESQ (featuring Mats Edén)

2014 Solo performance: »From the great above she opened her ear to the great below«

1987 Duo Mats Edén & Tina Quartey

2006– World Mix Orchestra/Mazuf/Bagdad Sessions

 

Earlier:

2006–13 Theatre Music; Teater Sagohuset,

Folkteatern i Gävle, SOS Musikteater, Thales Teater

2001–04 Alwa

1991–95 Simbi

1989–95 Groupa

1985–89 Filarfoket

1984-85 Harry Mild

1983–89 Okónkolo

Slagverk, folkmusik, shekere, berimbau

bottom of page